Trening MA-URI® Moduł I

Spotkanie poziomu I - termin: 24-29 czerwca 2018
Spotkanie poziomu II
Spotkanie poziomu III

Miejsce: Osłonin k. Wielenia Zaobrzańskiego
Trening poprowadzą: Justyna Solecka-Głodek i Tomek Głodek – trenerzy i praktycy MA-URI®
Cena: 1.300 zł
Zapisy i zgłoszenia: wroclaw.mana@gmail.com

ma-uri


Jednodniowy warsztat MA-URI®

Wpro­wa­dze­nie do MA-URI® - sztu­ka świa­do­me­go ży­cia.

Je­śli chcesz po­zna­wać sie­bie, ba­dać ja­ki drze­mie w to­bie po­ten­cjał. Pra­gniesz od­kry­wać swo­ją Moc, pra­wdę o so­bie: czym i kim je­steś, do­kąd zmie­rzasz, skąd po­cho­dzisz oraz chcesz po­sma­ko­wać ście­żki sa­mo­roz­wo­ju – za­pra­sza­my.

Zapisy i zgłoszenia: wroclaw.mana@gmail.com

Najbliższe warsztaty:

Termin:
Godzina:
Cena:
Miejsce:

Pokaz MA-URI®

Ruch, rytm, pasja zabiorą Cię w niezwykły świat Polinezyjskiej Sztuki Samouzdrawiania MA-URI®.

Zobaczysz jak wygląda praca z ciałem MA-URI® Bodywork.

Poczujesz siłę płynącą z tańców medytacyjnych.

Dasz sobie szansę na nowe doświadczenie.

Dowiesz się, że możesz realizować swoje marzenia i w zestrojeniu ze Światem kreować swoją Rzeczywistość.

Ale uważaj ! Jest ryzyko, że obudzi się w Tobie chęć odnalezienia ścieżki przeznaczenia...

Najbliższy pokaz:

Termin:

Miejsce: